📣🚧 #ประกาศ #ปิดเบี่ยงจราจร #ถนนกาญจนาภิเษก > แยกต่างระดับบางใหญ่ > บริเวณปากทางซอยแก้วอินทร์ และ ตลาดต้นไม้ ⏰ 11-15 ธ.ค.66 เวลา 22.00 – 05.00 น.
📢 #แขวงทางหลวงนนทบุรี ประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณช่วงทางเบี่ยงรวมทางแยกต่างระดับบางใหญ่ เพื่อดำเนินการติดตั้งชื้นส่วนสะพานลอย📌 ในวันที่ 11-15 ธันวาคม 2566 เวลา 22.00 – 05.00 น. รายละเอียด ดังนี้
📍 วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ติดตั้งชิ้นที่ 1 โดยปิดทางขนาน – เบี่ยงเข้าช่องทางหลัก > ถ.กาญจนาฯ ขาออก > แถวปากซอยแก้วอินทร์
📍วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ติดตั้งชิ้นที่ 2 โดยปิดทางหลัก – เบี่ยงออกทางขนาน ถ.กาญจนาฯ ขาออก > แถวปากซอยแก้วอินทร์
📍 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ติดตั้งชิ้นที่ 3 โดยปิดทางหลัก – เบี่ยงออกทางขนาน > ถ.กาญจนาฯ ขาเข้า > แถวตลาดต้นไม้ > ตรงข้ามซอยแก้วอินทร์
📍 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ติดตั้งชิ้นที่ 4 โดยปิดทางขนาน – เบี่ยงเข้าช่องทางหลัก ถ.กาญจนาฯ ขาเข้า > แถวตลาดต้นไม้ > ตรงข้ามซอยแก้วอินทร์
ประกาศ ข่าวคนนนท์