แชร์ & เซฟ เก็บไว้เลยหนา 🛶😇 ประมวลภาพงานประเพณี #ตักบาตรพระ๑๐๘ คลองบางกอกน้อย-บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
📸 รวมภาพความอิ่มบุญและบรรยากาศความงดงามทางสายน้ำลำคลอง ประเพณีอันดีเก่าแก่ของนนทบุรี ที่คู่ควรแก่กาาสืบสานไว้ชั่วลูกหลาน 🙏😇🙏
📍วัดโพธิ์เอน
📍วัดอุทยาน
📍วัดบางไกรใน
📍วัดบางไกรนอก
📍วัดไทยเจริญ
📍วัดจำปา
ตักบาตรพระ๑๐๘