? #เทศบาลนครนนทบุรี โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบคนเร่ร่อนบริเวณใต้สะพานก่อนข้ามแยกพงษ์เพชร ถนนงามวงศ์วาน ที่ได้มาจับจองพื้นที่เป็นที่พักอาศัยและทำความสกปรกโดยทิ้งขยะเต็มพื้นที่
แต่ขณะลงตรวจสอบไม่พบตัวคนเร่รอนดังกล่าว จึงได้ประสานหน่วยงานรักษาความสะอาดของ สน.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งของต่างๆเป็นที่เรียบร้อย เมื่อ 25
ม.ค.67
ทั้งนี้ได้แจ้งประสานไปยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
#ข่าวคนนนท์
? เทศบาลนครนนทบุรี โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์
#คนจร #คนไร้ที่พึ่ง #พงษ์เพชร #งามวงศ์วาน #นนทบุรี #เมืองนนท์ #นครนนท์ #จังหวัดนนทบุรี #nonthaburi